Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cần phát triển hiện đại, tốc độ 350km/h

Trong phiên họp lần đầu của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã công bố kết luận quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đảm bảo thể hiện rõ quan điểm và mục tiêu liên quan đến việc phát triển đường sắt tốc độ cao, như được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045, và trong Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về đề án tương tự.

Duong sat toc do cao vietnam du kien
Phát Triển Đường Sắt Tốc Độ Cao Bắc – Nam Phải Đồng Bộ, Hiện Đại.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề xuất việc huy động các chuyên gia, kể cả chuyên gia quốc tế nếu cần, trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế. Hơn nữa, ông đã nêu rõ việc tổ chức các hội nghị chuyên đề để thu thập ý kiến và hoàn thiện đề án.

Ông Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, và đã lý giải rằng việc đầu tư vào loại hạ tầng này là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Ông đã chỉ ra rằng phát triển đường sắt tốc độ cao sẽ góp phần tạo ra không gian mới cho đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, và ngành du lịch, đồng thời giúp tối ưu hóa sử dụng đất đai.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng đường sắt là một phương thức vận tải quan trọng, với nhiều ưu điểm như khả năng vận chuyển khối lượng lớn, đáng tin cậy và an toàn. Do đó, việc phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cần phải hiện đại, đồng bộ, và phù hợp với xu hướng toàn cầu, với tốc độ thiết kế lên đến 350km/h, để thực sự trở thành “xương sống” của hạ tầng vận tải, theo quyết định của Bộ Chính trị.

Ông Trần Hồng Hà cũng đã nêu rõ việc lựa chọn kịch bản đầu tư cần được đảm bảo khả năng khai thác với tốc độ cao và hiện đại, dựa trên việc phân tích nhu cầu vận tải, yêu cầu thị trường, mức độ an toàn, khả năng tái cơ cấu vận tải, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội. Ông cũng đề nghị nghiên cứu việc sửa đổi Luật Đường sắt để đảm bảo rằng việc đầu tư đường sắt tốc độ cao được thực hiện một cách hiệu quả và có tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Về mô hình quản lý và tổ chức khai thác, ông đã đề xuất tận dụng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để tái cơ cấu và hình thành doanh nghiệp Nhà nước có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu. Ông cũng kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư và khai thác vận tải đường sắt tốc độ cao, khi đủ điều kiện và thời điểm thích hợp.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận & Góp ý

guest
0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận